Huna – Zasady i jak stosować

Huna

Świat, który nas otacza opiera się głównie na rozumie, rozsądku, ogólnie: na racjonalnym myśleniu. Nasze codzienne życie nie istniałoby bez całego szeregu maszyn, urządzeń, wielorakich udogodnień mających swą przyczynę i podstawę w wiedzy i przeróżnych umiejętnościach. Dlatego też coraz częściej trudno nam uwierzyć w to, co przekracza granice naszego poznania rozumowego, w to, co zdaje się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Jesteśmy, co prawda, religijni – nasza religia jest jednak bezrefleksyjna; przyjmujemy ją bez udziału rozumu, poza nim. Jeżeli zobaczymy, jak jakiś człowiek chodzi po ogniu czy lawie – nawet na własne oczy, z pewnością stwierdzimy, że musi to być jakieś oszustwo. Przecież nie ma innego wyjścia: na zdrowy rozum, nie można chodzić po czymś tak gorącym bez żadnego poparzenia czy choćby bez grymasu. A jednak! To, co wykracza poza nasz rozsądek także może się okazać możliwe i prawdziwe. Przykładem mogą być kahuni (a więc wyznawcy huny), którzy właśnie potrafią chodzić po ogniu! Mało tego: umieją także uzdrawiać, czytać w myślach, kontrolować pogodę oraz przewidywać (a nawet zmieniać!) naszą przyszłość.

Huna - Zasady i jak stosować

Czym jest huna? Huna to system filozoficzny, psychologiczny i religijny praktykowany od sześciu tysięcy lat na Hawajach (wielu ludzi wierzy w to, że jest to najstarsza religia świata – prareligia, z elementów której czerpały następnie pozostałe wierzenia). Niegdyś zasięg jego geograficznego oddziaływania był o wiele większy, ale współcześnie zachował się w pełni już jedynie wśród etnicznych Hawajczyków. Jednak dzięki pracom amerykańskiego językoznawcy Maxa Freedom Longa, który w pierwszej połowie XX wieku zetknął się z tymi wierzeniami, zbadał je i opisał, także poza terenem macierzystym narodziła się moda na hunę. Możemy ją nie tylko poznawać czy zgłębiać, ale także praktykować.

Zdaniem wielu badaczy, naukowców czy praktykujących hunę osób, system ten należy zaliczyć przede wszystkim do medycyny niekonwencjonalnej. Huna uczy bowiem samouleczania. Jednym ze sposobów polecanych przez jej adeptów jest tak zwana uzdrawiająca modlitwa według huny. Zdaniem wielu, zwłaszcza rozpoczynających swoją przygodę z huną, jest ona najważniejszym jej elementem, a jednocześnie najprostszym do opanowania na początek. Modlitwa ta skierowana jest – dzięki naszej podświadomości – do Ojca, który jest obecny w każdym z nas (jako Duch Święty). Dzięki serii głębokich wdechów i wydechów gromadzimy podczas niej całą masę energii skumulowaną w naszym organizmie i wysyłamy ją do Ojca wraz z obrazem, który pragniemy, aby został zrealizowany. Jakie mogą to być obrazy? Możemy, dla przykładu, zwizualizować sobie to, że zdobyliśmy pracę lub że jesteśmy już zdrowi. Wysyłając taki obraz podczas modlitwy, możemy się przyczynić do jego urzeczywistnienia.

Filozofia huny opiera się między innymi na kilku pojęciach, które kojarzyć nam się będą nade wszystko z psychoanalizą i nieśmiertelnym Zygmuntem Freudem. Zdaniem adeptów huny każdy człowiek składa się z trzech elementów, warstw. Należą do nich „ku” (podświadomość, serce, ciało), „lono” (świadomość, umysł), „kane” (nadświadomość, duch). Każda z nich odpowiada za inne funkcje naszego organizmu. Świadomość kieruje naszą zdolnością wymowy, logicznego rozumowania i kierowania naszymi mięśniami. Podświadomość z kolei odpowiada za wszystkie procesy fizjologiczne w naszym ciele, a także za uczucia i emocje. Dba także o naszą pamięć – dzięki niej bowiem posiadamy łatwość uczenia się, zapamiętywania każdego najdrobniejszego nawet szczegółu. Podświadomość łączy nas ponadto z niektórymi dziedzinami ezoteryki. To ona reaguje na hipnozę, posiada umiejętność telepatii oraz dostrzega wszelkiego rodzaju wibracje i promieniowania, których nie zauważają nasze zmysły. Nadświadomość potrafi materializować nasze myśli i uzdrawiać ciało. To, co najważniejsze, to umiejętność zachowania harmonii między świadomością, podświadomością i nadświadomością. Huna uczy nas, jak zadbać o tę równowagę, tak by w pełni cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym.

zamów wróżbę jak zamówić wróżbę