Karty klasyczne: wróżba

Karty klasyczne: wróżenie

Najłatwiejszym dla laików w dziedzinie wróżbiarskiej sposobem wróżenia jest tak zwana kartomancja, a więc wróżenie z kart klasycznych. Każdy z nas ma przecież w swoim domu talię kart. Służą nam one do różnego rodzaju gier: wojny, oczka, pokera, być może także do stawiania pasjansa. Każdy z nas zna także poszczególne kolory oraz figury. Wydaje się zatem, że także we wróżeniu ze zwykłych kart nie może być nic skomplikowanego. Warto zatem próbować swoich sił w tego typu rozrywce, zwłaszcza że dzięki niej możemy poznać naszą, bliższą lub dalszą, przyszłość. Oczywiście, nie postawimy sobie wróżby tak profesjonalnej, jaką otrzymalibyśmy w salonie wróżbiarskim lub w gabinecie wróżb. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, byśmy ćwiczyli się w takiej wróżbie i powoli zdobywali doświadczenie. Być może, zanim przestąpimy do wróżenia z kart klasycznych we własnym zakresie: dla siebie i swoich najbliższych, powinniśmy udać się do profesjonalnej wróżki, by zobaczyć, jak takie wróżenie powinno w rzeczywistości wyglądać.

Z pewnością, na początek, warto zdać sobie sprawę z kilku podstawowych arkanów kart klasycznych. Przede wszystkim w skład talii zwykłych kart wchodzą 32 lub 52 karty. Wszystkie możemy podzielić na cztery grupy, w zależności od tak zwanego koloru. Mamy więc karo, kiery, trefle i piki. W skład każdego z tych kolorów wchodzą te same karty: po jednym asie, po jednej damie, po jednym królu, po jednym walecie, a także dziewięć kart niższych: od „10” do „2”. Każda z wymienionych kart, również w zależności od koloru, ma swoje własne znaczenie. Zależy ono jednak od indywidualnie przyjętych norm i zasad. W literaturze fachowej każdy z autorów wypowiada się bowiem zupełnie inaczej, przypisując danej karcie nieco odmienne znaczenia.

Z pewnością jednak można przyjąć, co do tego zgadzają się wszyscy fachowcy, że karty numeryczne skrywają ten element przepowiedni, który dotyczy poszczególnych zdarzeń. Figury (a więc król, dama i walet) symbolizują z kolei pewne osoby. Figury są na tyle sugestywnymi kartami, że posiłkując się tym, co akurat dzieje się w naszym życiu, z pewnością będziemy wiedzieć, kogo one oznaczają, będzie nam łatwo znaleźć ich realne, rzeczywiste odpowiedniki.

Karty klasyczne: wróżba

Aby odczytać przepowiednię, bierze się jednak pod uwagę nie znaczenie poszczególnych kart, lecz ich układ, a wiec kartę wraz z kartami ją otaczającymi. Dzięki temu wróżka jest o wiele pełniejsza. Z drugiej strony, łatwiej także o jej wieloznaczność oraz o pewną elastyczność.

Stawiając karty klasyczne, musimy przede wszystkim zadbać o odpowiedni nastrój: ciszy, tajemnicy, jak również bezpieczeństwa. Przydatne w tym będzie zasłonięcie okien, wyłączenie elektrycznych świateł, a zapalenie nastrojowych świeczek, mogą być zapachowe. Niektórzy cenią sobie także zapalenie kadzidełek, jako wprowadzających dodatkową magię i niezwykłość. Następnie wróżenie ze zwykłej talii kart należy rozpocząć od odpowiedniego przełożenia kart klasycznych: zawsze lewą ręką (od serca…) i postawienia szeregu pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi podczas tej wróżby. Mogą one dotyczyć wszystkich sfer naszego życia: domu, rodziny, miłości, erotyki, pracy, finansów, inwestycji, zdrowia naszego i naszych bliskich.

Dopiero po zadaniu odpowiednich pytań możemy przystąpić do rozłożenia kart. Karty wykładamy na stół pokryty suknem, najlepiej by był to jedwab. Zadbajmy także o to, by nic nas w tym momencie nie rozpraszało – w pokoju niech będą tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w seans stawiania kart klasycznych. Karty możemy stawiać w dowolnym układzie. Najpopularniejszy jest układ składający się z trzech kart. Nieco mnie popularny jest układ siedmiu kart. Możemy także, choć to już jest zdecydowanie bardziej skomplikowane do zinterpretowania, wyłożyć całą talię kart klasycznych. Pamiętajmy o tym, że karty zawsze należy wykładać w odpowiedniej kolejności.

W zależności o układu, a więc przede wszystkim od sekwencji kart znajdujących się obok siebie, formułujemy przepowiednię zgodną, choć niekoniecznie, z nadziejami osoby, której wróżymy. Bez względu na rezultat wróżby z kart klasycznych warto pamiętać, że wszelkie wróżby, także te z kart, są jedynie pomocą przy podejmowaniu określonych decyzji. To i tak nie one decydują o naszym życiu, lecz my sami.

zamów wróżbę jak zamówić wróżbę